Chính sách bảo hành

Dược Mỹ Anh 4 năm trước 693 lượt xem

Thuốc và thực phẩm chức năng không áp dụng chính sách bảo hành. Trên mỗi sản phẩm có in Hạn sử dụng của nhà sản xuất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02903 818873